About Me

REGATA CIDADE DE CARTAXENAEQUIPO DE OPTIMIST EN CARTAGENA.


A Federación Galega de Vela ha desplazado un grupo de regatistas a localidade de Cartaxena có fin de coller experiecncia en regatas de nivel coa mentalidade posta nos Campionatos Nacionais do ano que ven.
Este grupo está composto por: Adrián Dominguez Fajardo, David Segura, Andrés Álvarez Gil, Jacobo García, Javier Rodriguez- Triana y Ramón Calviño.

Este grupo chegou o Xoves 6 pola tarde e comenzarón a preparar todolo material có fin de telo todo resolto de cara a regata do venres.


O Venres 7 comenzarón as probas as 15:00 cunha hora de retraso por mor das manobras que estaba a realizar ó Corpo da Marina Española, tiveron un día moi complicado, cun vento de 5 nos e dirección 220- 230 e moita corrente que viña do 40 facendo que na segunda proba houbese moitas foras de linea.

A primeira mango do día comenzo ven para os galegos facendo Adrián Dominguez un 1º posto e Andrés Álvarez un 5º, na segunda proba saironse fora da linea 37 embarcacións estando entre eles 3 regatistas galegos, nesta manga Andres Alvarez fixo un 3º (aupando ao mais alto da clasifcación xeral),Javier Rodriguez firmou un 5º posto nesta proba.


nesta primeira xornada encontrabamos 3 regatistas galegos entre os 10 primeiros.

Para o sábado esperase un día de bó vento, cunhas puntas de 14 nós.